แพทย์หลังปริญญา

ภาพบรรยากาศ "โครงการปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่" ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


บรรยากาศโครงการปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.61 ณ จ.เพชรบุรี