แพทย์หลังปริญญา

การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประจำปีการศึกษา 2561


การเตรียมตัวเข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ประจำปีการศึกษา 2561 

เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและความสะดวกรวดเร็ว ขอให้เตรียมความพร้อมและเอกสารต่างๆมาล่วงหน้านะคะ