แพทย์หลังปริญญา

ภาพบรรยากาศ " โครงการปฐมนิเทศและดูงานนอกสถานที่ " แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่1


ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศและดูงานนอกสถานที่ แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561                        วันที่ 27-29 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 55699