แพทย์หลังปริญญา

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3


คณอก.การศึกษาแพทย์หลังปริญญา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 ม.ค. - 1 ก.พ.62 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี โดยมี น.อ.เพชร เกษตรสุวรรณ รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์และมีการ Feedback ในด้านการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon2