แพทย์หลังปริญญา

NEW!!!กิจกรรมเตรียมความพร้อมและกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562


รายละเอียดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับและกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 - 30 มิ.ย.62 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" (ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง)