แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง


กพศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมโครงการ "ตระหนักรู้ตนเองและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning and Self-development program) โดย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน และคณะ เมื่อวันที่ 11-12 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ และห้องประชุมชั้น 5 อาคารโภชนาการ(ทองใหญ่) โดยมีนสพ.ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คนเข้าร่วมการอบรม