แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพความประทับใจในงาน Bye Bye CUBB 25 วันที่ 11 เม.ย.61


ภาพความประทับใจในงาน Bye Bye CUBB 25 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 ณ ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.               

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon