แพทย์ก่อนปริญญา

บรรยากาศการมอบทุนการศึกษา Hiro Mori แก่นิสิตแพทย์


Dr.Yoneyuki Kobayashi,MD.,Dr.Shigeki Hara และMs.Yasuko Hara ผู้แทนจาก Hiro Mori scholarship มอบทุนการศึกษาให้แก่ น.ส.นภัทร ชัยจิรวัฒน์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ น.ส.จุฑามาศ ตันประสงค์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 82834