แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศ พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 28


ภาพบรรยากาศ พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1