แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561


ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561                                                                                                         ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ทาง Facebook รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 2368