แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์


ภาพบรรยากาศงานเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ (open house) เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ต.ค.61 ณ Airport Rail Link Makkasan ซึ่งจะเป็นการให้คำแนะนำแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยากเรียนต่อด้านแพทยศาสตร์ โดยนสพ.ชั้นปีที่ 4 - 5 และอาจารย์แพทย์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : S__35233821