แพทย์ก่อนปริญญา

NEW!!!กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(OSCE)


กำหนดการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ(OSCE) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 พ.ย.61 ณ ชั้น 5 อาคารโภชนาการทองใหญ่

 

10.00 - 12.00 น. ชี้แจงขั้นตอนสำหรับนสพ.ชั้นปีที่ 6

12.00 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.00 น. ชี้แจงขั้นตอนสำหรับอาจารย์แพทย์

13.00 - 16.00 น. สอนแสดง (OSCE) 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : iconbbcu26