แพทย์ก่อนปริญญา

บรรยากาศการซ้อมสอบ OSCE


ภาพบรรยากาศการซ้อมสอบ OSCE ของนสพ.ชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโภชนาการทองใหญ่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB : รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 187789