แพทย์ก่อนปริญญา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา


กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตร์ศึกษา (WFME) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง พล.อ.ต.อภิชาต พลอยสังวาลย์ ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม บุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้า"

รับชมภาพเพิ่มเติมที่FB: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 193989