แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. คณะอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตร์จากรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา และเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานอยู่ที่รพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. พิจารณาเห็นว่ารพ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นรพ.ที่มีแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา และอนุสาขาต่างๆที่มีคุณภาพประจักษ์ทั่วไป รวมทั้งมีศิษย์เก่าของรพ.ภูมิพลอดลุยเดช พอ.ได้ปฏิบัติอยู่ด้วย จึงถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าในโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและได้เรียนรู้การกำหนดนโยบาย/ปรับทิศทางการดำเนินงานของรพ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon1