แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2


ภาพบรรยากาศโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  8 ก.พ.62 ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี และรพ.นครปฐม จ.นครปฐม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon3