แพทย์ก่อนปริญญา

โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3


ภาพบรรยากาศโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  25 ก.พ.62 ณ รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon8