แพทย์ก่อนปริญญา

อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพิจารณาตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด"


กพศ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพิจารณาตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" ให้แก่อาจารย์แพทย์ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อ."คุ้มเกล้าฯ"ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon10