แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์รุ่นที่ 26


บรรยากาศพิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" โดยมี พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสธ พอ.เป็นประธาน พร้อมทั้ง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมให้พิธีด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon13