แพทย์ก่อนปริญญา

มอบทุนฮิโรโมริ


พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผอ.รพ.ฯและ รองผอ.รพ.ฯ ให้การต้อนรับ นพ.โยเนยูกิ โคบายาชิ ซึงได้มามอบทุนฮิโรโมริแก่นสพ.ชั้นปีที่ 4 และ 5 เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ที่ผ่านมาชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon16