แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2561


ภาพบรรยากาศพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon18