แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอานันทมหิดล


น.อ.ชวลิต ดังโกสินทร์ รองผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. นำข้าราชการ รพ.ฯและนิสิตแพทย์ เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร "เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และเป็นวันอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 62 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon25