แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.


ภาพบรรยากาศโครงการสานสัมพันธ์นิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.62 ณ รร.เอเชีย พัทยา จ.ชลบุรี ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon21