แพทย์ก่อนปริญญา

พิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3


ภาพบรรยากาศพิธีปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 วันที่ 6 ม.ค.63 โดยได้รับเกียรติจากผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. และคณาจารย์เข้าร่วมพิธี

 

 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.