แพทย์ก่อนปริญญา

ภาพบรรยากาศ FCC นสพ.ปี 5


กองแพทย์ศาสตร์ศึกษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดโครงการ "พื้นฐานเวชปฏิบัติ"(Foundation of Clinical Clerkship) สำหรับ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นแพทย์เวชปฏิบัติและเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. - 12 มี.ค. 64

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.