ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน Interdepartment conference เรื่อง "เด็กๆเวียนหัวบ้านหมุนได้ด้วยเหรอ:อาการในเด็กที่พบไม่บ่อย แต่น่าสนใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Interdepartment conference  เรื่อง "เด็กๆเวียนหัวบ้านหมุนได้ด้วยเหรอ:อาการในเด็กที่พบไม่บ่อย แต่น่าสนใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์