ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง "ตรอมใจตาย" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค.61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ CPC  เรื่อง "ตรอมใจตาย" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค..61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์