ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 41 วันที่21-23 มี.ค.61 เวลา08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ฯ ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม ประชุมวิชาการทางกาารแพทย์ประจำปี 2561 ครั้งที่ 41ในหัวข้อ "The art and science of palliative care" โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในวันที่21-23 มี.ค.61 เวลา08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ภายในงานยังมีกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้านและการนำเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์จากบุคลากรหลากหลายสาขา รวมทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและจับฉลากรางวัลด้วยเอกสารประกอบการบรรยาย ดาวน์โหลดได้ทาง QRCode ด้านล่าง