ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการกลางปี 2561


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการกลางปี 2561 ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ "Acute Care : Dare and Don't" โดย พล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย รอง จก.พอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดีชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB : รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 187782