ประชุมวิชาการ

Winter CPC series : หนาวสะท้านทรวง


ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการรายเดือน Winter CPC  series : ตอน หนาวสะท้านทรวง โดย น.ท.หญิง ศิริพร เอ้งฉ้วน นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ และ พญ.กันตา เหรียญเสาวภาคย์ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB: รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 193991