ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง "จะหวานแค่ไหนก็ไม่ฟันผุ"


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน เรื่อง "จะหวานแค่ไหนก็ไม่ฟันผุ" โดย ร.อ.หญิง สิริภา กิจานุกูล ทันตแพทย์ กทก.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 205187