ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment เรื่อง "Bilateral adrenal mass"


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment เรื่อง "Bilateral adrenal mass" โดย นพ.ณัฐวัฒน์ วิวัฒน์กานนท์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ" ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.