ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการ CPC เรื่อง "อืดๆๆ ธรรมดา หรือไม่ธรรมดา"


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ CPC เรื่อง "อืดๆๆ ธรรมดา หรือไม่ธรรมดา" โดย น.ท.หญิง ศิริพร เอ้งฉ้วน นพ.ขริน คล่องสั่งสอน และ พญ.มณทิชา คณาดี เมื่อ 14 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon6