ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 42


รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการประชุมวิชาการทางการแพทย์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 42 ระหว่าง 21 -22 มี.ค.62 ในหัวข้อ "Care of the career" โดยมีเสธ.พอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon12