ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง พลิกชะตาเร็วกว่า Speed วันที่ 11 เม.ย.62


ขอเชิญประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง พลิกชะตาเร็วกว่า Speed ในวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ"