ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง "Endemic deadly viral disease"


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ จัดการประชุมวิชาการ CPC เรื่อง "Endemic deadly viral disease" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย.62 โดยมีคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมอภิปรายกันเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 300519