ประชุมวิชาการ

งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 วันที่ 16 พ.ย. 60 : การสร้างเสริมสุขภาพ ในยุค 4.0


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.ได้จัดการประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 16 ในวันที่ 16 พ.ย.60 ในหัวข้อ "Better Life by Preventive Medicine" ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ รองจก.พอ. มาบรรยายในหัวข้อ "การสร้างเสริมสุขภาพในยุค 4.0"

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ด้านล่าง