ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 17 วันที่ 15 พ.ย. 61


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.กำหนดจัดการประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 17 ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 08.00 - 16.00 น. ในหัวข้อ "Acute Care: Dare and Don't"  ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคาร"คุ้มเกล้าฯ" ภายในงานมีบูทกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมทั้งมีการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด Powerpoint Template อีกด้วย