05 กรกฎาคม 2565 : งานแสดงความยินดีบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 พ.ค. 65 |  05 กรกฎาคม 2565 : โครงการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รพ.เสนา 21 เม.ย. 65 |  05 กรกฎาคม 2565 : BYE EXTERN 8 เม.ย. 65 |  05 กรกฎาคม 2565 : พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 29 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 8 เม.ย. 65 |  05 กรกฎาคม 2565 : โครงการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ รพ.ชลประทาน 15 มี.ค. 65 |  28 มิถุนายน 2565 : Research Methodology 28-29 มิ.ย. 65 |  23 มิถุนายน 2565 : ระเบียบปฏิบัติ ในการสอบนิสิตแพทย์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ปีการศึกษา 2565 |  21 มิถุนายน 2565 : กิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน |  18 มิถุนายน 2565 : ACLS แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 วันที่ 13-18 มิ.ย. 65 |  13 มิถุนายน 2565 : กองอายุรกรรม รพ.ฯ |  10 มิถุนายน 2565 : ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่1 ภายนอก รพ.ฯวันที่ 8-10 มิ.ย.65 |  07 มิถุนายน 2565 : พิธีเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด |