17 พฤษภาคม 2565 : ระเบียบการแต่งกายสำหรับนิสิตแพทย์ |  02 พฤษภาคม 2565 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) ปี 2565 |  02 พฤษภาคม 2565 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด สธ. ปี 2565 |  02 พฤษภาคม 2565 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด ทอ. ปี 2565 |  27 เมษายน 2565 : ศิษย์เก่ารุ่นที่ 29 |  27 เมษายน 2565 : นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 |  16 มีนาคม 2565 : New!ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ |  11 มีนาคม 2565 : โครงการเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ จ.นครปฐม 10 มี.ค. 65 |  11 มีนาคม 2565 : พื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (Foundation of Clinical Competency)นิสิตแพทย์ชั้นปีที่3 |  09 มีนาคม 2565 : การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ 5 มี.ค. 65 |  09 มีนาคม 2565 : ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 |  27 มกราคม 2565 : บทนำเวชปฏิบัติ Introduction to Clinical Clerkship (ICC) | 

Hot Issue