19 มิถุนายน 2563 : New!! รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์ โรคไต ปีการอบรม 64 |  14 พฤษภาคม 2563 : คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 |  12 พฤษภาคม 2563 : ตารางกำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 |  07 พฤษภาคม 2563 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่มีต้นสังกัด |  15 เมษายน 2563 : รายวิชารวม ปี4-6 |  15 เมษายน 2563 : เอกสารสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่มีต้นสังกัด(อิสระ) |  15 เมษายน 2563 : รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2563 |  15 เมษายน 2563 : รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 5 ปีการศึกษา 2563 |  15 เมษายน 2563 : รายวิชา นิสิตแพทย์ปี 4 ปีการศึกษา 2563 |  09 เมษายน 2563 : New!! ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ ๒ กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ |  22 ตุลาคม 2562 : กำหนดการอบรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(Basic Science) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 | 

Hot Issue