ติดต่อเรา

ติดต่อกองแพทย์


ติดต่อกองแพทย์ฯ

อาคารหอพักแพทย์ 171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

0-2534-7465, 27465 mededrtaf@gmail.com