ประชุมวิชาการ

Winter CPC series : หนาวถึงขั้วหัวใจ


ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการรายเดือน Winter CPC  series : ตอน หนาวถึงขั้วหัวใจ โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ ร.อ.อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย และ นพ.วุฒิพงษ์ จันทร์โท เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารคุ้มเกศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 1