ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment เรื่อง "Neural tube defect : How to manage?


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment  เรื่อง "Neural tube defect : How to manage?" เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 เวลา13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon7