ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference เรื่อง ระเบิดเวลา


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference  เรื่อง ระเบิดเวลา โดย นพ. คริส ฟูจิตนิรันดร์ นพ.ธราธร นันทวิทย์  และนพ. รณกฤษฎ์ ฤทธิ์เต็ม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคาร "คุ้มเกล้าฯ"

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon10