ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference เรื่อง นาคิน


ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference  เรื่อง นาคิน โดย น.ต.หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ ร.อ.วรากร จ่าแสนชื่น นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์ และนพ.รัตนะ ชิมะบุตร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon11