ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง "จุลินทรีย์ ขยี้คน" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ ขอเชิญ อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ CPC "จุลินทรีย์ ขยี้คน" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์