ประชุมวิชาการ

บรรยากาศการประชุมวิชาการรายเดือน CPC เรื่อง "จุลินทรีย์ ขยี้คน"


คณก.จัดประชุมวิชาการ รพ.ฯ จัดการประชุมวิชาการ CPC เรื่อง "จุลินทรีย์ ขยี้คน" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค.62 โดยมีคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากชมภาพเพิ่มเติมได้ที่FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : icon22