ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ CPC : ถังแก๊ส มรณะ


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการ CPC : ถังแก๊สมรณะ บรรยายโดย น.ท.รหัท จารยะพันธุ์ ,น.ต.หญิง เพ็ชชรี พลมณี ,ร.อ.วุฒิพันธุ์ นภาพงษ์ ,พญ.ผาณิตา ปานนาค และ พญ.ชุติมณฑน์ ไวยหงษ์ เมื่อวันที่ 13 ส.ค.63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.