ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่องUpdate clinical practice guideline in Allergic Rhinitis


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จัดการประชุมวิชาการ เรื่องUpdate clinical practice guideline in Allergic Rhinitis บรรยายโดย ร.อ.หญิง สุมนมาลย์ วิจิตรรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 11