ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่อง Update on the glaucoma treatment,Myths and facts.


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ "Update on the glaucoma treatment,Myths and facts." บรรยายโดย น.ต.หญิง ศุภัชญา วีรปกรณ์ และ น.ต.หญิง มานิตา มีพร้อม เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารคุ้มเกศ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 12