ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่อง Interdepartment conference : multidisciplinary approach in endovascular infection


คณก.จัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Interdepartment conference : multidisciplinary approach in endovascular infection เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น3 อาคารคุ้มเกล้าฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 33