ประชุมวิชาการ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่อง Interdepartment Conference "A deadly chest pain"


คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการและฝึกอบรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จัดการประชุมวิชาการ Interdepartment Conference "A deadly chest pain" ในวันที่ 17 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคุ้มเกศชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ FB:รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร : 11